Muladhara – Kořenová čakra

Čakry jsou podle hinduismu a dalších, často s hinduismem kulturně spřízněných myšlenkových proudů, energetická místa (centra) v těle popisovaná jako vír nebo kruh. Podle těchto nauk slouží čakry jako složité převodníky a transformátory prány v lidském organizmu.

Podle jogínské tradice jsou čakry důležitá místa ovládající tělo i prostor mimo něj. Na těle podle této tradice existuje mnoho čaker různého řádu. Nejdůležitějších je sedm čaker, z kterých první je Muladhara, nebo kořenová čakra.

První čakra je spojená se zemí, její energií a s činnostmi, které se zemí souvisí. Leží na základně páteře v oblasti kostrče. Témata s ní spojená se týkají pocitů sounáležitosti se zemí a s fyzickým tělem. Živlem první čakry je země.

Naše základní potřeby, zvířecí pudy, přežití, vůle žít, obrana, také vztah k rodině, matce, otci, vztah k práci, penězům a domovu. Základními nejhrubšími potřebami jsou sexualita, potrava, spánek a obrana. Člověk by se měl ale postupně povýšit na vyšší úrovně, a tyto zvířecí-fyzické potřeby omezit na nutné minimum, neboť drží naše vědomí na nejnižší vibraci a stahují nás do nevědomosti. Naše vnitřní bytost má možnost chápat jemnější pravdy a uvědomit si svou čistě duchovní totožnost.

V zobrazení múládhára čakry nalézáme lotos se čtyřmi okvětními plátky. Ty značí čtyři vnitřní funkce – mysl (manas), intelekt (buddhi), vědomí (čitta) a ego (ahamkára), které mají v této čakře své kořeny.

Symboly múládhára čakry jsou charakteristické svou energií a pohybem kupředu. Život znamená vědomí a vědomí stále usiluje o vývoj. Barvou múládhára čakry je červená, barva šakti. Šakti znamená probuzení, pohyb, vývoj, energie. Červená barva symbolizuje probuzení spícího vědomí do stavu aktivního bdělého vědomí.

Dalším symbolem této čakry je trojúhelník obrácený na špičku. Ten má dva významy. Na jedné straně naznačuje, že vesmírná energie je vtahována do čakry a vedena dolů jako do trychtýře, a na druhé straně v něm můžeme spatřovat rozpínání směrem vzhůru. Vrchol trojúhelníku směřující dolů je výchozím bodem, semenem; jeho strany vzpínající se vzhůru značí rozšiřování vědomí směrem k lidské úrovni vědomí.

Zvířetem přiřazeným k múládhára čakře je slon se sedmi choboty. Je symbolem moudrosti; sedm chobotů značí sedm pokladů země (sapta dhátu).

Otevřená první čakra nám pomáhá manifestovat aspekt Matky Země. Matka Země je ta část naší bytosti, která se soucitně stará o zemi a všechny její bytosti. Je to ta část naší povahy, která cítí spojení se zemí a s tělem. Je-li v nás přítomno já Matky Země, cítíme se na této planetě doma. Víme, že je zde pro nás místo a že o nás bude postaráno, stejně jako i my sami se staráme o druhé a o přírodu.

Jestliže je první čakra zablokovaná, máme sklon manifestovat negativní archetyp oběti. Oběť je ta naše část, které se zdá, že se jí nedostává dostatečné pozornosti a péče. Můžeme se cítit nejistí a ustrašení, distancujeme se od těla i od ostatních. Lidé, jejichž kořenová čakra je zablokovaná, mají často pocit, že si nezaslouží zabírat prostor na této planetě.

Pro aktivaci čakry je vhodná monotónní hudba se silným zdůrazňovaným rytmem.

Afirmace pro tuto čakru zní: „Mám právo být; mám právo na existenci.“

Mantra pro tuto čakru je Lam.

Vyberte si měnu
CZK Česká koruna
EUR Euro