Svadhisthana – Sakrální čakra

Druhá čakra, Svadhisthana, se nazývá sakrální, nebo křížová čakra. Nachází se v oblasti pánevního dna, podbřišku a ze zadní strany v oblasti křížové kosti. Jestliže je tato čakra aktivní, vyzařuje oranžovou barvu, barvu ranního svítání, která symbolizuje vzestup vědomí. Je spojena se živlem Vody. Ze smyslových funkcí lidského organismu je k této čakře přiřazena chuť. Typickým symbolem sakrální čakry je lotos se šesti okvětními lístky. Základním principem je tvoření, tvořivé rozmnožování bytí a zároveň zdroj lidských instinktivních tužeb.

Protože druhá čakra je spojena s vodou, její funkcí je očista. Odplavuje vše, co je překážkou životadárného procesu. Na tělesné úrovni se to projevuje detoxikační činností ledvin a močového měchýře. V duševní oblasti prožíváme uvolnění a odplavení negativních pocitů, což nám umožňuje žít kvalitnějším životem.

Jestliže je podbřiškové centrum zablokované, objevují se vlastnosti, které brání rozvoji osobnosti jako jsou: lenost, pochyby, pomstychtivost a závist. Člověk může cítit bezdůvodné pocity viny a hledá uspokojení v sexu, jídle nebo materiálních věcech. Na fyzické úrovni se mohou objevit bolesti dolních zad, potíže se sexuální potencí nebo gynekologické a močové problémy.

Člověk, který by měl rozvinutou tuto čakru před ostatními, by byl charakteristický chorobnou touhou po jídle, sexu a jiných smyslových požitcích. Naopak, pokud je tato čakra zablokovaná, projevuje se to nedůtklivostí, chladností a ztrátou zájmu o okolní svět. Potlačování emocí snadno tuto čakru zablokuje.

Když tato čakra funguje v harmonii spolu s ostatními, je jedinec schopen spirituálního růstu a dokáže kontrolovat svou nenasytnost, chtíč, hněv a žárlivost. Probuzení svadhisthana čakry s sebou přináší bystrost a rozvoj osobnosti. Oranžová je barvou činorodosti a očištění. Poukazuje na pozitivní kvality, které se v této čakře rozvíjejí, pokud ji máme pod kontrolou: radost, důvěra a naděje, sebevědomí a síla činu.

Lotos svadhisthana čakry má šest okvětních plátků, které symbolizují špatné vlastnosti: hněv, nenávist, žárlivost, krutost, žádostivost a pýchu. Ty musíme překonat. Dalšími negativními vlastnostmi této čakry, jež nám brání v rozvoji, jsou lenost, strach, pochyby, pomstychtivost, závist a chtivost.

V symbolu čakry je také stříbřitý půlměsíc. Měsíc obzvlášť v úplňku stimuluje pocity. Má tajemný vliv na psychiku a tělo.

Zvířetem přiřazeným k této čakře je krokodýl. Představuje karmu, dřímající v podvědomí. Krokodýl je líný a netečný. Jakmile ho však něco přivede k činnosti, dovede rozvinout obrovskou rychlost a sílu a stane se velmi nebezpečným. Člověk také vzburcuje všechny své síly, když něco chce nebo když mu o něco jde. Jakmile však dosáhne čeho chtěl, často opět upadne do původní nečinnosti.

K aktivovaní svadhisthana čakry se hodí plynulá hudba, vzbuzující pocit nezkalené životní radosti. Ke zklidnění čakry naslouchejte zpěvu ptáků, zvuku tekoucí vody, vodotrysku, nebo meditační hudbu se zvuky přírody.  

Afirmace pro tuto čakru zní: “Mám právo cítit”.

Mantra pro tuto čakru je Vam.

Vyberte si měnu
CZK Česká koruna
EUR Euro