Blog

Svadhisthana – Sakrální čakra

Druhá čakra, Svadhisthana, se nazývá sakrální, nebo křížová čakra. Nachází se v oblasti pánevního dna, podbřišku a ze zadní strany v oblasti křížové kosti. Jestliže je tato čakra aktivní, vyzařuje oranžovou barvu, barvu ranního svítání, která symbolizuje vzestup vědomí. Je spojena se živlem Vody. Ze smyslových funkcí lidského organismu je k této čakře přiřazena chuť. Typickým symbolem sakrální čakry je lotos se šesti okvětními lístky. Základním principem je tvoření, tvořivé rozmnožování bytí a zároveň zdroj lidských instinktivních tužeb.

Protože druhá čakra je spojena s vodou, její funkcí je očista. Odplavuje vše, co je překážkou životadárného procesu. Na tělesné úrovni se to projevuje detoxikační činností ledvin a močového měchýře. V duševní oblasti prožíváme uvolnění a odplavení negativních pocitů, což nám umožňuje žít kvalitnějším životem.

Jestliže je podbřiškové centrum zablokované, objevují se vlastnosti, které brání rozvoji osobnosti jako jsou: lenost, pochyby, pomstychtivost a závist. Člověk může cítit bezdůvodné pocity viny a hledá uspokojení v sexu, jídle nebo materiálních věcech. Na fyzické úrovni se mohou objevit bolesti dolních zad, potíže se sexuální potencí nebo gynekologické a močové problémy.

Člověk, který by měl rozvinutou tuto čakru před ostatními, by byl charakteristický chorobnou touhou po jídle, sexu a jiných smyslových požitcích. Naopak, pokud je tato čakra zablokovaná, projevuje se to nedůtklivostí, chladností a ztrátou zájmu o okolní svět. Potlačování emocí snadno tuto čakru zablokuje.

Když tato čakra funguje v harmonii spolu s ostatními, je jedinec schopen spirituálního růstu a dokáže kontrolovat svou nenasytnost, chtíč, hněv a žárlivost. Probuzení svadhisthana čakry s sebou přináší bystrost a rozvoj osobnosti. Oranžová je barvou činorodosti a očištění. Poukazuje na pozitivní kvality, které se v této čakře rozvíjejí, pokud ji máme pod kontrolou: radost, důvěra a naděje, sebevědomí a síla činu.

Lotos svadhisthana čakry má šest okvětních plátků, které symbolizují špatné vlastnosti: hněv, nenávist, žárlivost, krutost, žádostivost a pýchu. Ty musíme překonat. Dalšími negativními vlastnostmi této čakry, jež nám brání v rozvoji, jsou lenost, strach, pochyby, pomstychtivost, závist a chtivost.

V symbolu čakry je také stříbřitý půlměsíc. Měsíc obzvlášť v úplňku stimuluje pocity. Má tajemný vliv na psychiku a tělo.

Zvířetem přiřazeným k této čakře je krokodýl. Představuje karmu, dřímající v podvědomí. Krokodýl je líný a netečný. Jakmile ho však něco přivede k činnosti, dovede rozvinout obrovskou rychlost a sílu a stane se velmi nebezpečným. Člověk také vzburcuje všechny své síly, když něco chce nebo když mu o něco jde. Jakmile však dosáhne čeho chtěl, často opět upadne do původní nečinnosti.

K aktivovaní svadhisthana čakry se hodí plynulá hudba, vzbuzující pocit nezkalené životní radosti. Ke zklidnění čakry naslouchejte zpěvu ptáků, zvuku tekoucí vody, vodotrysku, nebo meditační hudbu se zvuky přírody.  

Afirmace pro tuto čakru zní: “Mám právo cítit”.

Mantra pro tuto čakru je Vam.

Muladhara – Kořenová čakra

Čakry jsou podle hinduismu a dalších, často s hinduismem kulturně spřízněných myšlenkových proudů, energetická místa (centra) v těle popisovaná jako vír nebo kruh. Podle těchto nauk slouží čakry jako složité převodníky a transformátory prány v lidském organizmu.

Podle jogínské tradice jsou čakry důležitá místa ovládající tělo i prostor mimo něj. Na těle podle této tradice existuje mnoho čaker různého řádu. Nejdůležitějších je sedm čaker, z kterých první je Muladhara, nebo kořenová čakra.

První čakra je spojená se zemí, její energií a s činnostmi, které se zemí souvisí. Leží na základně páteře v oblasti kostrče. Témata s ní spojená se týkají pocitů sounáležitosti se zemí a s fyzickým tělem. Živlem první čakry je země.

Naše základní potřeby, zvířecí pudy, přežití, vůle žít, obrana, také vztah k rodině, matce, otci, vztah k práci, penězům a domovu. Základními nejhrubšími potřebami jsou sexualita, potrava, spánek a obrana. Člověk by se měl ale postupně povýšit na vyšší úrovně, a tyto zvířecí-fyzické potřeby omezit na nutné minimum, neboť drží naše vědomí na nejnižší vibraci a stahují nás do nevědomosti. Naše vnitřní bytost má možnost chápat jemnější pravdy a uvědomit si svou čistě duchovní totožnost.

V zobrazení múládhára čakry nalézáme lotos se čtyřmi okvětními plátky. Ty značí čtyři vnitřní funkce – mysl (manas), intelekt (buddhi), vědomí (čitta) a ego (ahamkára), které mají v této čakře své kořeny.

Symboly múládhára čakry jsou charakteristické svou energií a pohybem kupředu. Život znamená vědomí a vědomí stále usiluje o vývoj. Barvou múládhára čakry je červená, barva šakti. Šakti znamená probuzení, pohyb, vývoj, energie. Červená barva symbolizuje probuzení spícího vědomí do stavu aktivního bdělého vědomí.

Dalším symbolem této čakry je trojúhelník obrácený na špičku. Ten má dva významy. Na jedné straně naznačuje, že vesmírná energie je vtahována do čakry a vedena dolů jako do trychtýře, a na druhé straně v něm můžeme spatřovat rozpínání směrem vzhůru. Vrchol trojúhelníku směřující dolů je výchozím bodem, semenem; jeho strany vzpínající se vzhůru značí rozšiřování vědomí směrem k lidské úrovni vědomí.

Zvířetem přiřazeným k múládhára čakře je slon se sedmi choboty. Je symbolem moudrosti; sedm chobotů značí sedm pokladů země (sapta dhátu).

Otevřená první čakra nám pomáhá manifestovat aspekt Matky Země. Matka Země je ta část naší bytosti, která se soucitně stará o zemi a všechny její bytosti. Je to ta část naší povahy, která cítí spojení se zemí a s tělem. Je-li v nás přítomno já Matky Země, cítíme se na této planetě doma. Víme, že je zde pro nás místo a že o nás bude postaráno, stejně jako i my sami se staráme o druhé a o přírodu.

Jestliže je první čakra zablokovaná, máme sklon manifestovat negativní archetyp oběti. Oběť je ta naše část, které se zdá, že se jí nedostává dostatečné pozornosti a péče. Můžeme se cítit nejistí a ustrašení, distancujeme se od těla i od ostatních. Lidé, jejichž kořenová čakra je zablokovaná, mají často pocit, že si nezaslouží zabírat prostor na této planetě.

Pro aktivaci čakry je vhodná monotónní hudba se silným zdůrazňovaným rytmem.

Afirmace pro tuto čakru zní: „Mám právo být; mám právo na existenci.“

Mantra pro tuto čakru je Lam.

Vonné Tyčinky z Auroville

Auroville je univerzální město v Jižní Indii, které se věnuje ideálu lidské jednoty založené na vizi Sri Aurobinda a Matky Ašrámu – Mirra Alfassa.

Auroville je univerzálním městem, kde muži a ženy všech zemí aspirují žít v míru a v harmonii nad vším, co nás rozděluje; veškerá politika, naše národnosti, rasy a náboženství. Účelem Auroville je realizovat jednotu lidstva.

Dnes je Auroville uznáván jako první a jediný mezinárodně schválený probíhající experiment v transformaci vědomí, který se také zabývá – a prakticky zkoumá – soběstačný život a budoucí kulturní, environmentální, sociální a duchovní potřeby lidstva. Záměrem projektu je poskytnout místo, v němž může lidstvo rozvíjet svůj plný potenciál nejen fyzicky a materiálně, ale také duchovně.

„Někde na Zemi by mělo existovat místo, které by žádný národ nemohl prohlásit za své vlastní. Místo, kde by všichni lidé dobré vůle, s upřímnou aspiraci mohli svobodně žít jako občané světa, a poslouchat jedinou autoritu, nejvyšší autoritu.“ – Matka

Z vyprahlé pouště se Aurovilianúm podařilo vytvořit svěží les, který někdy vypadá jako divoká džungle, kde dnes žije více než 3 000 obyvatel 70ti různých národností, stejně jako bohatá biologická rozmanitost zvířat, ptáků a hmyzu všeho druhu, které poskytují a vytvářejí neustálý koncert a harmonie zvuků přírody.

Auroville má svou školu, hudební a umělecké centrum, permakulturu, botanickou zahradu, ekologické výstavby, projekty zalesňování, lesní a vodní hospodářství, ale také kino, textilní výrobu, meditační centrum…a spoustu venkovských i městských projektů.

Každý rok se mladým lidem nabízí veletrh „Ohrožené řemesla“ v Centru mládeže v Auroville, aby nezapomněli na schopnosti jejich babiček a prababiček.

Výroba papíru, keramiky, kůže, kovu, stavba domů, malování nebo dokonce upcyklace, ekologičtější proces, jehož cílem je spíše transformovat odpad než ho recyklovat.

Výroba vonných tyčinek je také velkou součástí ruční výroby v Auroville. Vonné tyčinky se v Indii  po celá staletí používají pro rituály, meditaci, jógu a duchovní obřady. Tyčinky jsou ručně rolované tradičním způsobem, vyrobené z bylinek, dřevního prášku a ze 100% éterických olejů. Tyčinky jsou vyrobeny jenom z přírodních přísad. 

Jsme velmi rádi, že v našem e-shopu můžeme nabídnout vonné tyčinky, které se vyrábí v této komunitě a být tak součástí tohoto úžasného a povznášejícího projektu. Tyčinky jsou v šesti různých vůních; Santalové dřevo, Nag champa, Jasmín, Růže, Levandule a Citronová tráva.  

Aurovilianí žijí podle pokynů, které Matka stanovila. Se vzestupem zájmu žít v Auroville se určitá pravidla mění, ale postup, jak se stát Aurovilianem, zůstává podobný původním požadavkům Matky.

  1. Auroville nikomu zvlášť nepatří. Patří celému lidstvu. Ale aby tam člověk zůstal, musí být dobrovolným služebníkem Božského Vědomí.  
  2. Auroville bude místem neustálého vzdělávání, neustálého pokroku a mládí, které nikdy nestárne.          
  3. Auroville chce být mostem mezi minulostí a budoucností. Využívá všech pokročilých objevů a vynálezů a chce se směle vrhnout k budoucím úspěchům.
  4. Auroville bude místem hmotného a duchovního výzkumu, který dá živé tělo jednotě lidstva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Jsem velmi vděčná za tyto lidi a za tato místa!

My všichni nemůžeme žít v Auroville, ale všichni můžeme vytvářet a přinášet tyto ideály do našich vlastních životů a našich vlastních komunit v menším nebo větším rozsahu. Všichni můžeme budovat etičtější, udržitelnější, zdravější a šťastnější komunity.

Love & Peace

Gautami

Více informací:

Auroville’s official website

Integral Yoga

Sadhana Forest

Svaram musical instruments

Upcycling Studio

                                                             

Vyberte si měnu
CZK Česká koruna
EUR Euro